Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   ANASAYFA         OKULUMUZ HAKKINDA          OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER          İLETİŞİM BİLGİLERİ         EĞİTİM KADROMUZ         İŞ İLANLARI
 
GÜNCEL BİLGİLER - TİCARET MESLEK LİSELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ... - Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi 2014®
   
 TİCARET MESLEK LİSELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ...
 

TİCARET MESLEK LİSELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ...
 Yazı Boyutu

 Tarih : 18.04.2010 - 07:08:08


TİCARET MESLEK LİSELERİNİN GELECEĞİ,MESLEK LİSELERİ ARASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ,TİCARET MESLEK LİSELERİNDEKİ BÖLÜMLER,VERİLEN EĞİTİMİN KALİTESİ HAKKINDAKİ YAZI DİZİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Dünyada bütün  sektörlerde  hızlı  bir  büyüme  ve  gelişme  yaşanırken  bunun

sonucunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor.

 

Özellike  iletişim  araçlarının  gelişmesi,  ülkeleri  birbirine  yaklaştırmakla  birlikte  her alanda kıyasıya bir yarış içerisine itiyor.

 

Bu yarışta rekabet edebilmek için, ticaret ve turizm sektörlerinde yapılacak atılımlar

önem kazanmaktadır.

 

Ülkemizin iletişim alanlarında  eğitilmiş,  yabancı  dil  bilen,  teknolojiyi  kul anma

becerisi kazanan kalifiye elemanlara şiddetle ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Bu alanlarda yetişen  gençler  mezun  olduklarında  piyasada  aranan  elemanlar

olacaklardır.

 

Toplumun bilimsel  ve teknolojik gelişmeler  karşısında  kendini  yenileyip,  gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikli elemanlara ihtiyacı her geçen yıl artıyor.

 

Bu elemanları yetiştiren kurumlardan biri de "Ticaret Meslek Liseleri" dir.

 

Bu liselerin  yetiştirdiği  elemanların  niteliği,  programda  yer  alan  meslek derslerine bağlıdır.

 

Etkili bir  mesleki  eğitim  içinde  teknoloji  ve  iş  hayatındaki  değişim  ve  gelişmelerin sürekli olarak izlenmesi de önemlidir.

 

Yapılan eğitimin bu değişim ve gelişmelere uygun olarak yürütülmesi gerekir.

 

Bilgi  ve  teknoloji  çağında  toplumun  ihtiyacı  olan  nitelikli  eleman  yetiştirmeyi  görev edinmiş Ticaret Meslek Liselerinin tarihçesi Cumhuriyet öncesine dayanır.

 

Hamidiye  Ticaret  Mekteb-i  Alisi  adı  altında  Türkiye’de  ilk Ticaret  Okulu,  16  Ocak 1883 yılında kurulmuştur.

 

1897  yılında  Maarif  Nezareti’  ne  bağlanmış,  öğretim  süresi  üç yıl  olan  bu  okulda Fransızcaya çok önem verilmiştir.

 

Öğrencilerin Fransızcalarını geliştirmesi açısından 1902’de bir yıl süreli hazırlık sınıfı

okutulmuş, daha sonra 1910 yılında ise mali cebir, daktilografi ve stenografi dersleri

programa alınmıştır.

 

Ticaretle  uğraşanlar  için  sabahları  ticaret  hukuku,  ticaret  hesap  ve  defter  tutmanın öğretildiği  kursların  düzenlendiği  okul,  1915  yılında  bazı  değişiklikler  yaparak

Türkiye’de ticaret öğretiminin tarihi olarak bilinen Ticaret Mekteb-i Alisi adını almıştır.

 

Bu okul, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemindeki ticaret öğretiminin yapıldığı tek ve en

kapsamlı kurum unvanına sahipti.

 

          Cumhuriyet  dönemine  geçişte    İstanbul  Ticaret  Mekteb-i  Alisi,  İktisat  vekâletine bağlanarak öğretim  programlarında  değişiklikler  yaptıktan  sonra  bütün  masrafları vilâyetlerin  Özel  İdare  Bütçelerinden  sağlanmak üzere  1924  yılında  İzmir’de  Lise derecesinde üç sınıflı “Lisan ve Ticaret Okulu” kurulmuştur.

 

Bunlardan  başka;  Kayseri,  Konya  ve  Mersin’de  birer  ticaret  okulu  bulunmaktaydı.Cumhuriyetin  ilk yıl arında faaliyet  gösteren bu  okul arda,  sabahları  teorik ders alan öğrenciler,  öğleden  sonraları  ticarethane,  banka  ve  diğer  ticari  işletmelerde  pratik çalışmalar yaparlardı.

 

Genel bilgi derslerine hiç yer  verilmemiş olan bu kurumların üç yıllık öğretim süresi

içinde,  istenilen  elemanların  yetiştirilmesine  yeterli  olamayacağı  anlaşıldığından,

programlarına genel bilgi dersleri de eklenmiştir.

 

Ankara,  Adana,  Trabzon  ve  İzmir’deki  Ameli  Ticaret  Okul arı  İktisat  Vekaletinden1927  yılında  Mil i  Eğitim  Bakanlığına  devredilmiş,  öğretim  süreleri  dört  yıla çıkarılarak, öğretim programları değiştirilmiş ve "Orta Ticaret Okulu" adı verilmiştir.

 

1933  yılında  Ankara,  1935  yılında  da  İzmir  Orta  Ticaret  Okul arına  lise  sınıfları eklenmiştir.

 

Günümüzde Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri; 36 kredi Genel Kültür Dersi, 63 kredi

Bölüm  Dersi,  5  kredi  Bölüm  Seçmeli  Dersi,  4  kredi  Diğer  Seçmeli  Dersler  olmak

üzere,  toplam  108  kredi  (bu  sayıya  iş  yerindeki  uygulamalar  dahil  değildir.)  alarak

mezun olmaktadırlar.

 

Ticaret  Meslek Lisesi  mezunlarının  aldıkları toplam kredinin % 58’i bölüm derslerine, % 33’ü ortak genel kültür derslerine, % 5’i bölüm seçmeli derslerine, % 4’ü seçmeli derslere aittir.

 

1999  AB  Helsinki  Zirvesi'nde  Türkiye'nin  MEDA  fonlarından  yararlandırılması

kararından  sonra,  Türkiye  ekonomisinin  işgücü  ihtiyacıyla,  mesleki  ve  teknik okul

mezunları arasındaki boşluğu kapatabilmek amacıyla bazı proje fikirleri geliştirmiştir.

 

4 Temmuz 2000 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği arasında

Türkiye'deki  Mesleki  Eğitim  ve  Öğretim  Sisteminin  Güçlendirilmesi  Projesinin

(MEGEP) anlaşması imzalanmıştır.

 

Toplam  bütçesi  58,2  milyon  Euro  olan  “Mesleki  Eğitim  ve  Öğretim  Sisteminin Güçlendirilmesi  Projesi  (MEGEP)”,  meslek liselerinin  geleceği  için  önemli  bir  imkân oluşturmaktadır.

 

Projenin 51 milyon Euro’luk kısmı AB tarafından sağlanan hibe niteliğinde olup, geri

kalan  7,2  milyon  Euro’luk kısım  ise  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  tarafından

karşılanmaktadır.

 

MEGEP’in  amacı;  bir  modül  sistemi  oluşturarak hızlı  değişime  ayak uydurabilecek,çağın  gerektirdiği  niteliklere  sahip  elemanların  yetiştirilmesi  için  uygun  bir  sistem kurmaktır.

 

Burada  karşımıza  çıkan  modül  sistemi  kavramı,  tuğlalardan  örülü  bir  duvar  olarak şünülebilir.  Sistemdeki  her  bir  tuğla;  işlevi  olan  ve  faal  çalışan  bir  konuyu

içermektedir.

 

 

Zaman içinde eskiyip değişmesi gereken her konu, bu sistem duvarından çekip alınıp güncel eştirilmiş olanıyla değiştirilmektedir.

 

Bu da sistemin değişen teknoloji ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hızlı bir şekilde güncel enmesine olanak sağlamaktadır.

 

Türkiye’deki Meslek Liselerindeki eğitimin AB standartlarını uygun olması açısından adapte edilmeye çalışılan modüler eğitim sistemi bu sene 30 ilde 145 pilot kurumda uygulanmaktadır.

 

           5  sene  uygulanacak  proje,  sektörlerin  ihtiyaçları  doğrultusunda şekillenip,  hızlı

değişen teknoloji ve onun getirdiği ihtiyaçlar karşısında sisteme hızlı adapte olabilme

esasına dayanmaktadır.

 

Piyasada  ciddi  bir  ara  eleman  açığı  vardır  ve  bu  açığı  dolduracak  doğru  kişiler  de Meslek ve Ticaret Liseleri mezunlarıdır.

 

 Ama  asıl  hedef  açıkları  doldurmak değil  sektörün  istediği  ve  ihtiyacı  olan  nitelikli

eleman yetiştirmek olduğu unutulmamalıdır.

 

                     Gençlere,  sektörlerin  ihtiyacı  doğrultusunda  yeteneklerine  uygun  alanlar  bulmak,

işlerine  uygun  stajı  sağlamak,  onları  gelecekteki  işleri  konusunda  sadece  dersteki

teorik bilgilerle eğitmekle kalmayıp gerçekçi bir şekilde hayatın  şartlarına hazırlamak

Ticaret Meslek Liselerinin en temel görevidir.

 

Bu konuda, sektör temsilcileri ile bir araya gelinip karşılıklı fikir alışverişinde bulunup

ihtiyaçlar belirlenmeli ve buna göre hareket edilmelidir.

 


 
 

  Editör :  SİTE YÖNETİCİSİ

2132 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye

1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 6 Puan Verildi

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 

Atatürk Köşesi


E-OKUL NOT SORGULAMA SİSTEMİ....

 

 Sizden Gelenler


MEHMET AKDEMİR

MEHMET AKDEMİR ¬
Çözüm Sürecine Dair...

TUĞBA TOPRAK

TUĞBA TOPRAK ¬
DOSTUN İÇİN..

ÖZCAN BENZER

ÖZCAN BENZER ¬
Muhasebecilik Nedir? Ne İş Yapar?

EMRE KARAOĞLU

EMRE KARAOĞLU ¬
Yönetim Kavramı,Tanımı,Amaçları ve Fonksiyonları...

HAYRİ ÖZSOYLUCU

HAYRİ ÖZSOYLUCU ¬
Lise ve Üniversite
 
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Nisan 2014

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Ip No : 54.205.166.220
     
 

 
 **Son Konular**

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi
 
 **Popüler Konular**

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 2.1284 2.1322
  Euro 2.9411 2.9464
 
 Hava Durumu
 
 

 

 


 

z

 
 

   © Copyright - ©2008- Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi 2014® - HATİCE MUSTAFA GENÇTEN TİCARET MESLEK LİSESİ.(ÇİLEM.NET'E TEŞEKKÜRLER)

 

Türkiye'nin En Güncel Okul Portalı...  

HATİCE MUSTAFA GENÇTEN TİCARET MESLEK LİSESİ OKUL PORTALI-Hatice Mustafa Gençten Ticaret ve Meslek Lisesi Gaziantep

Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi İletişim Bilgileri-Hatice Mustafa Gençten Ticaret Lisesi

Hacı Hatice-Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi Okul Portalı....